Nếu như bạn đang tìm hiểu về blog cá nhân thì bạn đã đến đúng nơi. Năm 1994, khi blog bắt đầu, blog giống như một cuốn nhật ký cá nhân mà mọi người chia sẻ trực